Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Familievieringen in de St. Bonifaciuskerk

Ook aankomend jaar worden er weer familievieringen georganiseerd. Schrijf de volgende data alvast in je agenda: 4 september, 6 november, 24 december Kerst, 5 februari, 9 april Pasen, 4 juni. Zien we jullie dan?

Op 4 september is de eerste familieviering van het nieuwe schooljaar. Het thema is ‘klaar voor de start, op weg naar een nieuw begin’. Iedereen is vol frisse moed om er weer een mooi jaar van te maken. Maar een nieuwe start is ook een beetje spannend. Wie is je nieuwe juf of meester? Bij wie kom je in de klas? Soms kun je wat steun gebruiken. God staat dan voor je klaar. Daarom mag je je schooltas meenemen naar de kerk. De Pastor gaat deze zegenen. Zo weet je zeker dat God dicht bij jou is om je te helpen bij de spannende momenten. Kom je ook? Dan maken we er weer een gezellige, interactieve viering van!

Namens de werkgroep, Jolanda Hoogervorst