Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Activiteiten Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

Tijdens de maanden juli, augustus en september zullen er in de vitrinekast achter in de kerk een aantal iconen tentoongesteld worden. Deze iconen zijn geschilderd vanuit de Russische traditie door Wil Tuinenburg.

Op zaterdag 6 augustus is er een open huis dag van 11.00 tot 16.00 uur en dan kan iedereen, die daarin geïnteresseerd is, deze iconen uitgebreid bewonderen.
Op zaterdag 10 september is het Open Monumenten- en Orgeldag.
Evenals voorgaande jaren doen wij daar ook nu weer aan mee. De kerk is die dag open van 11.00 tot 16.00 uur en om 13.15 uur zal Alexander Schippers een orgelconcert spelen.
Zoals gebruikelijk zal tijdens de jaarmarkt op woensdag 21 september de kerk van 11.00 – 16.00 uur opengesteld worden voor bezoekers.

Wilma Helder