Vanwege technische problemen is het jammer genoeg niet mogelijk om een stream vanuit de Bonifaciuskerk te verzorgen. Excuus hiervoor.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

De Thomas-Mis

In de vakantieweken heeft de cantrix Lia Moons verschillende keren op zondagmorgen voorgezongen in de St. Bonifaciuskerk. Hierdoor was het mogelijk de aldaar nagenoeg onbekende ‘Thomas-Mis’ van Jan Raas een aantal keren te laten klinken. De verschillende delen van deze mis staan afgedrukt in de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’. Jan Raas is organist en het orgelspel van zijn ‘Thomas-Mis’ heeft een tamelijk modern klankidioom. Naast orgel, koorzang of solozang zijn er ook gedeelten voor de volkszang; deze delen voor de geloofsgemeenschap zijn niet moeilijk. De gezangen uit de Thomas-Mis zijn een verrijking van de zang in de liturgie. Het zou mooi zijn, wanneer in de parochie H. Thomas alle koren, ja alle deelnemers aan de liturgie deze ‘Thomas-Mis’ kunnen zingen. Dat zal een droom zijn….

Pastoor Ruud Visser