Vanwege technische problemen is het jammer genoeg niet mogelijk om een stream vanuit de Bonifaciuskerk te verzorgen. Excuus hiervoor.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Familievieringen

Terugblik eerste gezamenlijke familieviering

Op 4 september jl. was de eerste gezamenlijke familieviering. Jong en oud waren aanwezig. De kinderen konden kennis maken met een zondagsviering waarbij het koor zong. De ouderen konden bingo spelen en genoten van het enthousiasme van de kinderen. De viering was meer interactief door de PowerPoint met lego-poppetjes om de lezing te ondersteunen, de schooltassen die gezegend werden en een lied van kinderen voor kinderen. Aan het einde van de viering konden we naast koffie en thee, ook limonade en snoepjes krijgen. Dit alles maakte de eerste gezamenlijke familieviering tot een succes!
Bent u/ben jij nieuwsgierig geworden? Wees welkom op de volgende gezamenlijke familieviering in november!

Familieviering op 13 november 9.30 uur

Er gebeurt veel in de wereld: oorlog, overstroming, orkaan. Maar er gebeurt ook veel dicht bij huis: Een afspraak die niet doorgaat, want iemand heeft Corona; verwarming een beetje lager want de energieprijs gaat omhoog; alles wordt duurder. Dus er blijft minder geld over voor boodschappen. Veel mensen, misschien jij of u ook, hebben het zwaar.
Juist dan is het belangrijk om hoop te blijven houden. Geloof in God dat hij er voor je is. Voel Gods liefde en de liefde van de mensen om je heen. Dit helpt om hoop te blijven houden. Tijdens de viering op 13 november ervaar je dat God er voor je is. We praten en zingen over de liefde van God. Het wordt weer een mooie, interactieve viering.
Komt u/komen jullie ook? Tot 13 november om 9.30 uur in de Bonifaciuskerk.


Namens de werkgroep, Jolanda Hoogervorst