Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Niet steeds gelijk gezinden, maar wel altijd gelijk beminden

Tijdens de presentatie van het Beleidsplan van onze Thomasparochie in De Bron werden na de uiteenzetting van de vicevoorzitter van het parochiebestuur vragen gesteld. Een ervan probeer ik - als afgevaardigde namens de parochie in de Raad van Kerken in Alphen - te beantwoorden. Die vraag ging erover wat er in de parochie eigenlijk gedaan wordt aan oecumene.

In de Alphense Raad van Kerken wordt er altijd goed gekeken naar de parochie, omdat er juist met de parochie goed samengewerkt wordt. Onze pastores zijn altijd bereid mee te werken met een oecumenisch initiatief. Zij nemen veelvuldig iets op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Wij krijgen als Raad een of twee keer per jaar onderdak voor onze vergaderingen. En de samenkomst van alle voorgangers van Alphen vindt soms plaats in de pastorie.
Wij doen als kerken en geloofsgemeenschappen veel samen: de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken hebben wij nu net achter de rug. Op 21 januari kwamen wij samen in de Bonifaciuskerk.
Voorts organiseren wij eens per jaar een thema-avond. In september ging die over ‘Veilig kerk-zijn’. Veilig kerk-zijn gaat niet alleen over grensoverschrijdend gedrag, maar ook over discriminatie om huidskleur, geaardheid en financiële uitbuiting. Nu zijn wij bezig om te kijken welke kerken een vertrouwenspersoon hebben. Voorts hebben wij een directe lijn met het Diaconaal Platform Alphen (DPA). Wij volgen het interkerkelijke jeugdwerk. Wij houden het Stiltecentrum in de grafkapel van de familie De Smeth open op zaterdagmiddag. Wij zijn present op de bijeenkomst van het platform Samenleving & Religie onder voorzitterschap van burgemeester Spies. Wij ontmoeten daar afgevaardigden uit de kerken van Alphen en haar deelgemeenten en uit de moslimgemeenschappen.
De ruimte ontbreekt om nog meer te vertellen over de Raad van Kerken, maar u kunt onze website bezoeken: www.kerkeninalphen.nl
Het zou leuk zijn wanneer er nog een parochiaan in onze Raad plaats zou nemen.
Voor vragen mail mij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik zou graag willen eindigen met de titel van dit bescheiden artikel, dat ook een oecumenische definitie zou kunnen zijn. “Niet steeds gelijk gezinden, maar wel altijd gelijk beminden”. Samen beminde kinderen van God.

Margreet E. Oudenes