Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Bezoek aan Oekraïense Nadia en haar vijf kinderen

Enige tijd geleden heb ik wat speelgoed afgegeven aan de Kees Mustersstraat. Momenteel verblijven er nog zo’n 45 mensen. Er werden door Andrej foto’s gemaakt van het speelgoed voor de groepsapp.

Er waren een paar leuke barbiepoppen bij. Als snel kwamen al kinderen kijken naar de nieuwe aanwinsten. Ik bedacht ineens dat een van de bewoners, die ik vorige week tegenkwam bij Albert Heijn, me toen verteld had dat ze vanaf 18 januari een cursus Nederlands gaat volgen. Daar was ze heel blij mee, want voor haar werk bij Post NL is het belangrijk om Nederlands te kunnen verstaan en ook te spreken.

Wilt u het vervolg lezen van dit bezoek van Ad Janmaat aan Nadia kijk dan op de website van de parochie.