Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Iets voor jou? Wordt misdienaar!

Jongens en meisjes. Wij hebben jullie hulp nodig!!! De huidige misdienaars missen jullie! Steeds vaker gebeurt het dat we tijdens de viering handjes tekort komen. Wat zouden we enorm geholpen zijn met jullie als misdienaars! Weet je wat je er voor terugkrijgt? Als je in de kerk bent hoef je geen uur lang alleen maar stil te zitten.

De viering lijkt opeens veel korter nu je allerlei dingen te doen hebt. Bovendien proberen we elk jaar ook een uitje te organiseren voor de misdienaars. Zo zijn er nog wel meer redenen te bedenken waarom misdienaar zijn eigenlijk heel leuk kan zijn. Lijkt het je wat? Je kan het altijd een keer proberen! Graag horen we van jullie.

NB. Uiteraard zijn ook oudere jongeren en volwassenen welkom! Dan zal je tot de groep van acolieten ‘gepromoveerd’ worden!

Pastor(aal werker) Lâm, 06-22087370