Kerken in de coronatijd

Afgelopen dinsdagavond is er opnieuw een persconferentie geweest van de ministerpresident en minister de Jonge over de maatregelen tegen een verdere uitbraak van het coronavirus. Er zat een versoepeling aan te komen, maar helaas van veel versoepeling kon nog geen sprake zijn. Het belangrijkste nieuws hierover betrof de jongeren: de middelbare scholieren mochten weer naar school, zij het op strikte voorwaarden. De kappers gaan weer knippen. Maar de avondklok blijft voorlopig nog, en winkelen kan maar heel beperkt gebeuren. Van een ruime versoepeling is echt nog geen sprake. En dat is te begrijpen, wanneer je hoort over het aantal besmettingen in onze directe omgeving. In de parochie is na de persconferentie net als de vorige keer met het kernteam ‘online’ overleg geweest over de gevolgen van de persconferentie van dinsdagavond met betrekking tot de parochiële activiteiten. In het spoor van de overheid moet ook de parochie voorzichtig zijn. Daarom is besloten de huidige gang van zaken zeker tot de volgende persconferentie te handhaven. Dat betekent: tot zeker 20 maart nog geen zondagsvieringen met kerkgangers en geen bijeenkomsten met groepen mensen in de parochiecentra. De eucharistieviering van de zondag in onze parochie zijn gelukkig wel te volgen via een livestreamverbinding.
Het gehele pastoraal team is daarbij betrokken en vanuit alle kernen in de parochie wordt eraan meegewerkt deze vieringen zo mooi mogelijk te laten verlopen.
Daarenboven is elk kerkgebouw van onze parochie op de zondagmorgen op de gebruikelijke tijd een uur open voor een individueel bezoek, voor een moment van gebed, voor stilte en bezinning. Zolang de drukte vermeden kan worden, kan men er vrij naar binnengaan. En elke week is er ook een meditatieviering over de ‘Kruiswoorden van Jezus’ via de livestreamverbinding te volgen. We willen als parochie graag voorzichtig zijn en u gezond houden, maar tegelijk de band met u/met jou bewaren.
Ruud Visser, pastoor
24 februari 2021