Gevolgen van het coronavirus voor de parochie

CoronavirusOm de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie de parochies in Nederland gevraagd om voorlopig in de kerk en in de parochiële gebouwen geen grootschalige bijeenkomsten te houden. Dat geldt voor de liturgievieringen op zaterdagavond en de zondagmorgen, voor catechetische bijeenkomsten, voor grote vergaderingen, voor bijeenkomsten met jeugd en jongeren, voor het houden van een sobere maaltijd, voor koorrepetities. Gehoor gevend aan het verzoek van de Nederlandse bisschoppen zullen al deze activiteiten in de parochie H. Thomas tot voorlopig eind maart geen doorgang vinden. Ook in de huizen voor ouderen zullen de gebruikelijke katholieke vieringen door de week voorlopig komen te vervallen.
De aangegeven maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart as.; daarna komt er een vervolgbericht, afhankelijk van de stand van zaken aangaande het coronavirus op dat moment.
Pastoor R. Visser.