Metanoia

Ondanks het drukke leven dat de jongeren hebben zijn ze de afgelopen maanden twee keer bij elkaar gekomen. We hebben gekeken naar een leidraad voor het komende seizoen en naar een moment van samenkomen dat haalbaar is voor de meeste. Voorlopig gaan we proberen om op een zondagmiddag samen te komen. De laatste keer is dat begin december geweest en hebben we gesproken met elkaar over de twee werken van barmhartigheid: hongerigen voeden en dorstigen te drinken geven. We hebben het tot ons laten doordringen hoe groot de nood is hieraan in de wereld. Daarom willen we er niet alleen over praten, we willen rondom dit thema ook iets doen! Tegen kerstmis gaan we met een groep jongeren kerstpakketten uitdelen aan mensen die een hart onder de riem nodig hebben. Welke dag dat is weten we nog niet. Wel de volgende bijeenkomst in januari 2019. Dan komen we samen op zondag 20 januari om 12.30 uur in het parochiecentrum van de Engelbewaarderskerk. Tot dan?!

Pastoraal werker Lâm