In memoriam pastor Jan Zuidgeest

Op donderdagmorgen 19 november 2020 is onverwacht overleden, de hoogeerwaarde heer Johannes (Jan) Gerardus Maria Zuidgeest, priester van het bisdom Rotterdam, Erekapelaan van Zijne Heiligheid de Paus, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, geboren op 27 mei 1933 te Naaldwijk en priester gewijd op 23 mei 1959.
Mgr. Jan Zuidgeest werd na zijn priesterwijding benoemd tot kapelaan in de parochies HH. Engelbewaarders te Hazerswoude-Dorp. Alhoewel hij maar kort kapelaan geweest is in de parochie HH. Engelbewaarders weten veel oudere parochianen hem vast ook nog wel te herinneren als vicaris-generaal bij het bisdom Rotterdam. Op donderdag 26 november is na de uitvaartplechtigheid zijn lichaam bijgezet in het priestergraf op het parochiekerkhof te Berkel en Rodenrijs. Moge hij rusten in vrede.