Week van gebed voor eenheid van christenen 2021

#Blijf in mijn liefde

De jaarlijkse internationale gebedsweek voor de eenheid van christenen vindt in 2021 plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema, #Blijfinmijnliefde, is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen.
Onder gewone omstandigheden is er bij de start van de Week van Gebed een gezamenlijke viering in de Bron. Ook in 2021 willen we op zondag 17 januari op de een of andere manier samen vieren. Meer informatie hierover volgt in de nieuwsbrieven en op de website.
Blijf gezond en kijk om naar de ander!

Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, coörd. Oecumene