Vieringen rondom Pasen

Voorlopig nog geen kerkgangers (1 april 2021)
Goede weekVeertien dagen geleden schreef ik mijn bijdrage voor ons parochieblad met de kop ‘Liturgie de komende tijd: weer kerkgangers’. Ik kon melden dat er vanaf Witte Donderdag in beperkte mate weer kerkgangers welkom zouden zijn bij onze liturgievieringen. Aanleiding hiertoe was de verwachting die de regering begin maart uitsprak. Die verwachting was dat aan het einde van deze maand de winkels meer mensen zouden mogen toelaten en terrassen weer geopend zouden worden. Op basis hiervan had het parochiële ‘kernteam coronavirus’ besloten ook in de kerk mensen toe te laten bij onze vieringen. Aan het einde van mijn artikel schreef ik nog wel dat wanneer de besmetting ondanks deze hoopvolle verwachting toch zou toenemen, wij gedwongen zouden worden pas op de plaats te maken en ons beleid van de laatste maanden te handhaven. Maar dat hoopte ik uiteraard niet.
Met pijn in het hart heb ik de besmettingscijfers vanwege het coronavirus de afgelopen week zien toenemen. En ik begreep de woorden van premier Rutte op de persconferentie van afgelopen dinsdagavond: een versoepeling van de opgelegde maatregelen zit er op dit moment niet in. De dag daarop hebben we met ons eigen ‘kernteam coronavirus’ gesproken. Unaniem waren we in het team het erover eens: in solidariteit met onze samenleving kunnen we als parochie op dit moment ook geen versoepeling in onze afspraken toelaten. En daarom kunnen we - in tegenstelling tot wat ik begin maart in ons parochieblad schreef – voorlopig nog geen kerkgangers toelaten bij onze liturgievieringen. Het is een beslissing die je zeker met het oog op het naderende paasfeest met veel tegenzin neemt; en ik voel ook aan dat de parochianen die weer hadden willen komen, er verdriet van hebben. Maar in plaats van een volle kerk kunnen we met Pasen beter een teken afgeven dat we als parochie meeleven met al diegenen die lijden aan de gevolgen van het coronavirus en solidair met hen zijn.

Pasen vieren
Uiteraard gaan wij in de parochie ook dit jaar Pasen vieren, en naar ik hoop ook in de ‘huiskerken’. Want thuis kunnen we natuurlijk ook het paasevangelie lezen, samen bidden, en het licht van Christus aansteken. In de kerk worden de palmtakken gewijd en uitgedeeld, wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, wordt het passieverhaal gelezen en wordt het Licht van de Paaskaars ontstoken. Al deze momenten zullen via de livestream te volgen zijn; zie hiervoor www.heiligethomas.nl. En uit ervaring weten we dat dit er veel meer zijn dan de 30 personen die anders hadden mogen worden toegelaten.