Vanuit het parochiebestuur

ArchiefBehalve enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergadering 17 januari), wil ik u wat schrijven over het parochiearchief.

• Parochiecentrum Bonifacius
Het parochiecentrum aan de Paradijslaan in Alphen, zeg maar de voormalige pastorie van de Bonifaciuskerk, is het administratief hart van de parochie. Wie van u weleens binnen is geweest, weet dat zeker op de verdieping vele kamers en kamertjes te vinden zijn. Deze zijn restanten uit de tijd, dat de pastorie bewoond werd door een pastoor, een aantal kapelaans en de huishoudsters. Nu dit niet meer het geval is, heeft het parochiebestuur besloten de pastorie te gaan/laten renoveren. Aangezien we hier spreken van een rijksmonument vraagt dit een goede voorbereiding. We gaan de gebruikers van het parochiecentrum hierbij betrekken. Over het hoe en wanneer zullen wij u op de hoogte houden.

• Huishoudelijke hulp parochiecentrum
Helaas is het niet gelukt een contract af te sluiten met een schoonmaakster.
Gezien het feit dat we niet langer kunnen wachten is besloten een schoonmaakbedrijf in te schakelen. Ze zijn inmiddels begonnen met hun werkzaamheden.

• Archieven binnen onze parochie
Zoals u ongetwijfeld weet is op 1 januari 2011 onze parochie H. Thomas van start gegaan.
De oude parochies werden opgeheven. Deze parochies hadden in de loop der tijd diverse archieven opgebouwd. Nu is de regeling zo, dat als een parochie fuseert of opgeheven wordt de archieven gesloten worden en overgebracht moeten worden naar de nieuwe parochie. Dat geldt dus ook voor onze kernen.
Een nieuw parochiearchief werd opgestart.
Wat betekent dat voor onze kernen.
De archieven van de kernen zijn inmiddels bijna helemaal naar Alphen overgebracht. Het nieuwe archief is als volgt opgebouwd:

1 Parochie St. Bonifacius (1795-2005)
2 R.K.-scholen Alphen
3 St. Joseph Liefdegesticht te Alphen aan den Rijn
4 Parochie H. Pius X (1958-2005)
5 Parochie de H. Geest (1970-2005)
6 Parochie HH. Engelbewaarders (1797-2010)
7 Parochie H.H. Michaël en Bernardus (1969-2010)
7a Parochie H. Michaël
7b Parochie H. Bernardus
7c Parochie H.H. Michaël en Bernardus
8 *Samenwerking voormalige Alphense parochies
*Federatie De Wijngaard (2004-2010)
*Parochie De Emmaüsgangers (2006-2010)
9 Par. H. Thomas (2011-heden)
Volgende keer wat meer hierover.

Piet Hoeksel, vicevoorzitter parochiebestuur