Tienergroep “de zolderjongeren”

ZolderjongerenEen keer per maand komt op vrijdagavond een groep jongeren uit alle kernen van de parochie bij elkaar in de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Op een gemiddelde vrijdagavond komen zo’n 15 jongeren bij elkaar en gaan we aan de hand van actuele thema’s zoals sport en muziek over het rooms-katholiek geloof in gesprek. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdagavond 23 maart en 20 april. Heel graag weer tot dan! Mocht vervoer een probleem zijn, laat het dan even weten, dan zoeken we een oplossing. Hopelijk zien we elkaar (weer) op 23 maart!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker