Actie kerkbalans en de belasting

Actie KerkbalansHet volgende gedeelte uit het evangelie van Marcus (12, 13-17) kwam bij me op toen ik iets voor het parochieblad wilde schrijven over kerkbalans en belastingvoordeel:
“Ze stuurden enkele farizeeën naar Jezus toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’ Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: ‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’ Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.”

De parochie is een ANBI-erkende instelling. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een gift aan een ANBI-instelling is, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet bij een periodieke gift. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar. Een gift is een periodieke gift als die gift minimaal vijf jaar achtereen wordt gegeven en als dat ook schriftelijk is vastgelegd. Deze regeling bestaat al lang, maar tot 1 januari 2014 moest dat vastgelegd worden in de vorm van een notariële akte. Nu kan een periodieke gift ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI-instelling, lees: de parochie, worden geregeld. Dit is eenvoudiger te regelen en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.
Een gift is een periodieke gift als:
- de jaarlijkse gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de gift elk jaar wordt overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de jaarlijkse giften steeds (ongeveer) even groot zijn;
- de giften minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;
- de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
De jaarlijkse gift mag in gedeelten worden overgemaakt.
Op de parochiesecretariaten zijn formulieren te verkrijgen die nodig zijn om zo’n periodieke gift aan de parochie te regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook de Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een ANBI-instelling. Dat betekent dat ook periodieke giften aan de PCI volledig aftrekbaar zijn.

Namens het parochiebestuur, Tineke Heemskerk-de Boer, secretaris