Pastor L. Peeters 50 jaar priester

Pastor PeetersIn alle kerkgebouwen van onze parochie en ook in de vele woonzorgcentra binnen onze parochie is pastor Leo Peeters een bekend gezicht. Na zijn afscheid als deken van het Groene Hart in 2005 is hij zich tijdens zijn emeritaat blijven inzetten voor de omliggende parochies en heeft hij zijn diensten met name voor het vieren van de eucharistie aangeboden. Zo is hij ook vele malen in onze parochie voorgegaan, aanvankelijk alleen in Alphen aan den Rijn en sinds de oprichting van de parochie H. Thomas in 2011 ook in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk.

Op 9 juni 1968 werd pastor L. Peeters in de parochiekerk van zijn geboorteplaats Kwadendamme op Zuid-Beveland tot priester gewijd. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden: een mijlpaal om bij stil te staan. Op zondag 10 juni as. viert pastor L. Peeters zijn vijftigjarig priesterjubileum tijdens de feestelijke Eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Bonifaciuskerk, Joh. Frisostraat te Kwadendamme. Na de viering is er in het kerkgebouw gelegenheid de jubilaris te feliciteren en koffie te drinken.
In de parochie van de H. Thomas zal op zondag 17 juni stilgestaan worden bij het gouden priesterjubileum van pastor L. Peeters. Hij zal dan voorgaan tijdens de feestelijke Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. Na de viering is er in het kerkgebouw gelegenheid pastor L. Peeters te feliciteren en samen koffie/thee te drinken.

Pastor R. Visser