Oktober Wereldmissiemaand

Wereldmissiemaand21 oktober Missiezondag met collecte.
Missio maakt plaatselijke kerken in de Derde Wereld sterk om zelf hun missie uit te voeren. Missio Nederland steunt dit jaar in de Wereldmissiemaand (oktober) in het bijzonder twee projecten in Ethiopië. De campagne heeft als motto: ‘God is ons een toevlucht en een sterkte’. Deze zin uit de Bijbel (uit psalm 46) is een bron van kracht voor christenen wereldwijd, in Ethiopië en in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is er, ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.
Project 1: Steun voor koffieboeren.
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush proberen de Kleine Zusters van Jezus de situatie van de Menjas te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt, zoals kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush; voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
Project 2: Opvang vluchtelingen.
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Oktober is Wereldmissiemaand. Ook in de vier locaties van de parochie De H. Thomas wordt tijdens de vieringen in het weekend van 20/21 oktober een collecte gehouden.
In het weekend van 20 en 21 oktober wordt Missiezondag wereldwijd gevierd en wordt ook in de vier locaties van de parochie H. Thomas gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de Derde Wereld en dit jaar met name de parochies in Ethiopië.
Zie voor meer informatie www.missio.nl