Adventsactie 2018

hulp aan straatkinderen in Rwanda

CecydarKerstmis lijkt nog ver weg maar toch wil de MOV-groep u alvast op de hoogte brengen van de keuze voor het spaarproject in de Adventtijd. In het diaconale weekend van 15 en 16 december zal tijdens de viering extra aandacht worden gegeven aan dit project en ook is er dan de collecte voor dit belangrijke doel.
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden. Door de toenemende werkloosheid en de gevolgen van aids kunnen zij ook daar onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Een onzeker en gevaarlijk leven op straat lijkt voor hen dan een oplossing.

In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze ’s nachts worden bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.
De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. De non-profit organisatie CECYDAR werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. De medewerkers benaderen rechtstreeks kinderen op straat. Ze proberen hun vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren.
Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding.
Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Info: www.adventsactie.nl
Ook voor dit project kunt u uw bijdrage overmaken via de ‘goede doelen’ bankrekening van de parochie NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas, met de omschrijving ‘Adventsactie’.

Marchien van de Sande