Vanuit de kern

Pater van Leeuwen 1De startzondag is zojuist achter de rug. Een inspirerende, feestelijke viering die het parochiële werkjaar 2018-2019 heeft ingeluid. Het nieuwe jaarthema is “meer dan verbindend…”. En er waren vele parochianen die verbinding zochten met elkaar en naar de viering gekomen waren. Een mooie traditie om het op deze manier te vieren.
De werkgroepen en besturen zijn ook weer begonnen met hun vergaderingen, na een zomerstop. In de zomer ligt het meeste werk een poosje stil, maar op het secretariaat is de bezetting de gehele zomer doorgegaan. Elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn er mensen op het secretariaat actief met uiteenlopende zaken. Het is een groot compliment waard, dat zij zich steeds weer inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

*In het weekend van 1 en 2 september hebben we in de vieringen afscheid genomen van pater Wim van Leeuwen. Na meer dan 60 jaar is er een einde gekomen aan een tijdperk. Zijn karakteristieke, heldere stem zal ons altijd bijblijven. En wij zijn pater van Leeuwen dankbaar voor de vele jaren dat hij ons voorging in de Eucharistie. Aan het eind van de viering werd hij toegesproken door Jan Rietveld. Op zijn eigen, kenmerkende wijze, heeft hij pater van Leeuwen toegesproken. Geanimeerd en zich herkennend in de vele anekdotes genoten zowel pater van Leeuwen, als de parochianen van dit dankwoord.
Velen hebben hem - en zijn broer Piet, die er ook bij was - de hand geschud en wij wensen hen nog veel goede jaren toe.
*In 2019 wordt er weer een vak geruimd op het naast de kerk gelegen kerkhof. Om voldoende plaats te houden om te begraven is dit in de meerjarenplanning opgenomen. Jan Koeckhoven heeft, als beheerder van de begraafplaats, de betreffende nabestaanden schriftelijk geïnformeerd. De komende maanden wordt dit verder voorbereid.
*Binnen het team van de kosters is afscheid genomen van Gerard Boers. Vanwege gezondheidsredenen kon hij deze taak niet langer vervullen. Met plezier en toewijding heeft Gerard de kostertaken vele jaren vervuld en wij danken hem daar ook voor. Na een aantal oproepen in de “Deze Week” heeft Maria Zwetsloot zich aangemeld. Zij gaat per 1 oktober het kostersteam versterken.
*Begin september heeft onze kerk bezoek gehad van een groep van de Stichting Behoud Kerkgebouwen Zuid-Holland. Zij kregen een rondleiding van Roland van Lierop en waren enthousiast over de uitleg bij de voorstellingen van de glas-in-lood ramen en over de waterhuishouding van de kerk, die van belang is, vanwege de houten paalfundering.
*In het vorige parochieblad werd al vermeld dat er bij het Bisdom goedkeuring is aangevraagd om tot herstel over te gaan van de gewelven. Deze goedkeuring is binnen, zodat er in overleg met aannemersbedrijf Hulshof gekeken wordt wanneer er gestart wordt met het herstel van de overige gewelven. De herstelwerkzaamheden van de twee gewelven boven de koorzolder zijn afgerond en op eenzelfde wijze zullen de overige acht gewelven worden aangepakt.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet