Week van Gebed 20 t/m 27 januari

“Recht voor ogen”

Iedere Week van gebedlaatste volle week van januari wordt de 'Week van Gebed' genoemd. Een week waarin, met diverse vieringen, gebeden wordt voor de eenheid van alle christenen. Eenheid bewerkstelligen is een belangrijke zaak om hand in hand te kunnen gaan in Zijn Naam. Het thema voor deze week is gekozen door de kerken in Indonesië en komt uit het boek Deuteronomium hoofdstuk 16:10-20. Daar weet men maar al te goed dat het 'recht' een basis voor eenheid betekent. Voor ons is dat niet anders: in begrip en respect met elkaar samenleven en delen met het 'recht voor ogen'. Zondag 20 januari vieren we oecumenisch om 10.00 uur in de benedenzaal van de Bron, waarbij de pastores Ruud Visser en Meindert Burema zullen voorgaan. Samen zingen en bidden: u bent welkom. Gedurende deze week is er elke dag een samenkomst. De organisatie hiervan is in handen van verschillende kerken en gemeenten in Alphen aan den Rijn. Ook bij deze samenkomsten bent u van harte welkom.

Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec. Coördinatoren