Vanuit het parochiebestuur

HamerOp 13 december vergaderde het parochiebestuur voor het laatst met Piet Hoeksel als vicevoorzitter. Daarom staat er in dit parochieblad geen samenvatting meer van de vergadering van de parochie van zijn hand.

*Tijdens de vergadering van december werd als eerste agendapunt de begroting 2019 besproken en toegelicht door Ed Plaisier, lid van de financiële commissie. De begroting is samengesteld op basis van de jaarrekening 2017 en de cijfers volgens de administratie over het 1e halfjaar 2018. De begroting sluit af met een negatief saldo van € 65.900,- Met alle uitgaven wordt steeds rekening gehouden met beperkingen in de bestedingsruimte. Grootste post is personeel. Maar daarin bezuinigen is niet aan de orde. Daarnaast is er de grote post voor het onderhoud van de gebouwen. Het onderhoud is echt nodig en wordt niet uit weelde gedaan. We kunnen nadenken hoe we meer inkomsten kunnen genereren. Daarom wordt er ook dit jaar weer veel aandacht gegeven aan de Actie Kerkbalans. De begroting is vastgesteld. De hoofdlijnen van de begroting vindt u terug in de brief over de Actie Kerkbalans, die u bij dit parochieblad aantreft of die al eerder bij u is bezorgd.
*De gebouwen kregen zoals altijd veel aandacht. Er is een commissie gebouwen die een aantal keren per jaar bij elkaar komt o.l.v. mevr. Marie-Anne Dekkers die bouwzaken behartigt in het parochiebestuur. Punten van aandacht zijn op dit moment de renovatie van de pastorie bij de Bonifaciuskerk. Er is veel onderhoud nodig en dat moet ook om het parochiecentrum een beetje naar deze tijd te brengen.
In de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp moet onderhoud aan de gewelven plaats vinden. De pastorie bij de Bernarduskerk aan de Rijndijk is nog steeds een punt van zorg en aandacht. Omdat dat zo is vastgelegd zijn er gesprekken met Woonwens Wonen over de pastorie. Verder doet het parochiebestuur veel moeite om de verhouding met de parochianen in deze kern goed te houden.
*Natuurlijk is het de bedoeling dat het parochiebestuur met alle kernen een goede verstandhouding heeft. Daarom zijn we ook nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het parochiebestuur, liefst ook uit de kernen van Hazerswoude. Zeker nu Piet Hoeksel terug is getreden als vicevoorzitter en deze functie nog niet ingevuld kan worden is aanvulling een bron van zorg. Gelukkig is de heer Marien Verhulst bereid om in de vergaderingen van het parochiebestuur gespreksleider te zijn.
*Aan het eind van de vergadering in december heeft pastoor Visser namens het parochiebestuur Piet Hoeksel bedankt voor zijn inzet vanaf de fusie van de parochie in 2011.

Tineke Heemskerk-de Boer secretaris