Afscheid van Piet Hoeksel van het parochiebestuur

Piet HoekselSinds de oprichting van de parochie H. Thomas begin 2011 is Piet Hoeksel vicevoorzitter geweest van het bestuur van de parochie. Het maximale aantal van twee termijnen heeft hij volgemaakt. Op 31 december jl. legde Piet Hoeksel zijn taak in het parochiebestuur neer.
Vicevoorzitter van een parochiebestuur is geen eenvoudige functie. Om de pastoor bij te staan in bestuurlijke kwesties en vaak ook om hem de wind uit de zeilen te houden, is een vicevoorzitter bijna bij alle kwesties in een parochie betrokken. En zoals je in ons land 16 miljoen bondscoaches voor het nationale voetbalteam hebt, zo heb je in een parochie ook velen die het beter weten dan het bestuur, c.q. de voorzitter of de vicevoorzitter.

Piet Hoeksel heeft zijn taak in het parochiebestuur met gedrevenheid en met grote inzet vervuld. Tevreden mag hij terugzien op wat in die periode van acht jaar bereikt is. In zijn laatste door hem voorgezeten parochiebestuursvergadering dankte hij zijn medebestuursle-den. ‘We hebben altijd gewerkt vanuit de gedachte dat wij er waren voor de hele parochie, voor alle kernen’, sprak hij. En zo is het geweest!
Als een dankbare erkenning voor de vele werkzaamheden die Piet Hoeksel voor de parochie H. Thomas verricht heeft, ontving hij aan het einde van de eucharistieviering op Nieuwjaars-morgen lovende woorden; de dankbaarheid werd tastbaar gemaakt in het opspelden van de met een edelsteen versierde Thomasspeld van de parochie.
Op Oudejaarsdag – kort voor het einde van zijn bestuurstermijn – mailde Piet Hoeksel nog naar zijn medebestuursleden: ‘Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach’.
Inderdaad we zullen Piet nog terugzien: bv bij het werk voor het archief van de parochie, in de commissie van beheer van de kernen Bonifacius en heilige Geest, en als lector in de Bonifaciuskerk, maar bovenal als parochiaan.
Helaas is de vacature van vicevoorzitter van het parochiebestuur H. Thomas nog niet ingevuld.

Ruud Visser, pastoor