Vastenactie: ”Hoopvolle toekomst in Oudtshoorn Zuid-Afrika”

VastenactieOp 6 maart, Aswoensdag start de Bisschoppelijke Vastenactie. Ook dit jaar wordt ons de kans geboden om geld in te zamelen voor een “eigen doel”. Een bestemming waar een of meerdere parochianen persoonlijk bij betrokken zijn. Een noodzakelijk doel wat ons allen zal aanspreken.
Oudshoorn Alphen aan den Rijn is een wijk in onze gemeente. Vanwege de naamsgelijkenis is er ooit een stedenband ontstaan met Oudtshoorn Zuid-Afrika met het doel van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. logo St. Luigi Scrosoppi Center

In Oudtshoorn is jaren geleden het St. Luigi Scrosoppi Center opgericht. Het ligt nabij de township Bridgton. Op eigen terrein proberen paters en vrijwilligers langdurige steun en opvang te geven aan jeugd en jongeren. Inmiddels functioneren drie huizen voor jonge peuters en jongeren tot ongeveer 13 jaar. Voor de groep jongeren van 13 tot 18 jaar is dringend passende opvang nodig. De jongeren zwerven doelloos op straat. Door geldgebrek en geen sociale zorg van huis uit belanden zij in een toekomstloze wereld van geweld en gevaar. Een start voor hen is al gemaakt met de bouw van een vierde huis, Huis Filip. Daar kunnen de jongeren zich in een beschermde omgeving ontwikkelen tot volwassenen die verantwoording kunnen dragen voor een goede toekomst. In Huis Filip kunnen jongeren huiswerk maken en krijgen begeleiding. Ook wordt geprobeerd een beurs te regelen voor vervolgstudie en wil men de mogelijkheid bieden voor praktijkgerichte educatie in de technische sector zoals automonteur of leren naaien en handwerken om later een eigen naaiatelier te beginnen.
Een eenvoudig gebouw op eigen terrein is door professionals en met behulp van de jongeren zelf deels al opgeknapt. Er is een keuken en eenvoudig sanitair. Maar om veel jongeren te kunnen opvangen is meer nodig. Om ziektes te voorkomen is goed en voldoende sanitair van groot belang. Ook voor de aanschaf van materialen voor de opvang en educatie van de jongeren is geld nodig. Het zou fijn zijn als we met elkaar een bedrag van € 22.000 bij elkaar verzamelen. Vastenactie helpt mee. Zij zijn bereid elke geschonken euro met 50% te verhogen. De jongeren in Oudtshoorn vieren ook Pasen. Hebben hun eigen muzikale Passion door de straten rondom het centrum. Zij bidden ook voor de wereld en voor elkaar. Hopelijk kunnen we veel townshipjongeren aan een toekomst helpen. Houd verder de mededelingen en posteraankondigingen in de gaten.
Voor meer info: www.scrosoppi.org
Enkele data om te onthouden en te noteren:
De sobere maaltijden met presentatie van het project zijn op de woensdagen:
6 maart in de Bron. (Mogelijkheid aansluitend naar de Aswoensdagviering te gaan).
13 maart pastorie Bonifaciuskerk. (Mogelijkheid aansluitend naar de vesperviering te gaan).
27 maart Honswijck Hazerswoude-Rijndijk.
10 april De Korenaer Hazerswoude-Dorp.
Alle maaltijden beginnen om 18.00 uur
16/17 maart is diaconaal weekend met in de vieringen speciaal aandacht voor het project. Dan zal ook de collecte bestemd zijn voor Huis Filip in Oudtshoorn

Namens de werkgroep MOV/diaconie, Marchien van de Sande