Vervanging klepel Bonifaciusklok

klepel2In de Bonifaciuskerk hebben we drie klokken hangen, namelijk de kleinste, de Gabrielklok, de zwaarste, de Mariaklok en de middelste de Bonifaciusklok. Zowel de uurwerkinstallatie als de luidklokken worden elk jaar geïnspecteerd op onvolkomenheden en veiligheid. Daarbij wordt dan ook onderhoud uitgevoerd.

Bij de inspectie dit jaar bleek de vlucht uit de klepel van de Bonifaciusklok gebroken te zijn. De vlucht is het onderste deel van de klepel. Daarnaast werd te veel zijdelings speling van de klepel gezien, waardoor de klok zelf over een te grote afstand wordt aangeslagen bij het luiden. De commissie van beheer heeft daarom besloten de klepel te laten vervangen door fa. Nabben Klokkenservice uit Helmond.
Inmiddels is dit werk uitgevoerd. Begonnen is met het monteren van de ophanging van de klepel in de klok. Daarna is de klepel besteld. Deze wordt in het werk gemeten want deze moet van exact de juiste lengte zijn. Deze klepel is uit één stuk gesmeed. Hierdoor kan de vlucht er ook niet meer uitbreken. Deze klepel is begin december in de klok gemonteerd. De klepel en de as worden van elkaar gescheiden door het klepelleer. Hierdoor loopt de klepel tijdens het luiden weer netjes over de as en wordt slijtage voorkomen.
Bijgaand een paar foto’s. Op de eerste foto is de oude klepel, van net na de Tweede Wereldoorlog, te zien met losse vlucht met daarnaast de nieuwe. Verder nog een foto die de wat lastige werkomstandigheden te zien geeft.

klepel

 

 

 

 

 

 

 

Commissie van beheer, Ruud Miedema