Vastenactieproject Oudtshoorn Zuid-Afrika

OudtshoornIn het vorige parochieblad hebt u al informatie gekregen over het project van de Veertigdagentijd. Graag willen we het een en ander nog even onder de aandacht brengen.
In Alphen aan den Rijn is het Platform Stedenband Oudtshoorn. Een samenwerkingsverband met Oudtshoorn Zuid-Afrika. Samen met de organisatie Scrossopi Sorgsentrum is een opvangcentrum gerealiseerd.

Onder de titel “een hoopvolle toekomst voor jongeren in Oudtshoorn Zuid-Afrika” probeert de Werkgroep MOV en de werkgroep diaconie van de parochie op alle vier locaties via presentaties bij diverse activiteiten en ook met het bezoeken van de schoolklassen in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk zoveel mogelijk mensen te interesseren om geld te doneren voor het St. Luigi Sorgsentrum. Dit centrum heeft vier locaties waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar worden opgevangen en begeleid. De kinderen wonen in de township Bridgton. Er is nauwelijks geld om van te leven en het risico bestaat dat de kinderen op straat gaan zwerven en in het verkeerde milieu terecht komen. De actie van deze Veertigdagentijd richt zich op de opvang van jongeren tussen 12 en 18 jaar in huize St. Filip een onderdeel van het Zorgcentrum. Na school komen zij voor huiswerkbegeleiding, krijgen een goede warme maaltijd en er is gelegenheid om te sporten of muziek te maken. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomst door de iets oudere jeugd technische vaardigheden bij te brengen. Soms wordt de kans geboden aan een jongere om door te studeren. Het sanitair in het centrum is te weinig en zeer gedateerd waardoor de hygiëne niet in orde is. Met het opgehaalde geld zal naast de zorg ook verbeterd sanitair gerealiseerd kunnen worden. Het streefbedrag is € 22.000,-. Van de opbrengst zal ‘Vastenactie’ een deel verdubbelen.
Wilt u geld overmaken per bank dan kan dat op rekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas, onder vermelding van ‘Vastenactie Oudtshoorn’. Hartelijk dank voor uw bijdrage. En namens de mensen van het St. Luigi Sorgsentrum: baie danke.

Marchien van der Sande