Vanuit de kern

kernWij staan alweer aan de vooravond van de Goede Week met alle voorbereidingen op het Paasfeest.
Pastores en diverse werkgroepen doen er alles aan goede en inspirerende vieringen te verzorgen. Ik wil zeggen: komt het meemaken.
Onze bouwkundige Cor den Hollander is volop bezig met de voorbereidingen voor het herstel van de gewelven boven de gebrandschilderde ramen. De start is medio mei 2019 gepland

De restauratie zal in twee gedeelten plaats vinden, namelijk de oost- en westkant, daarbij is het nodig om voor de lange steiger aan die zijkant een aantal stoelen weg te nemen.
Tegelijkertijd zijn we van plan in de hal, bij de invalideningang, de muren aan te pakken. Door lekkage, veroorzaakt door een kapotte waterafvoer, is het stucwerk plaatselijk losgeraakt. De stucspecialist, die ook de gewelven afwerkt, zal deze muren weer strak maken.
Verder kunnen wij u melden dat de bovenwoning weer verhuurd gaat worden.
Op het parochiekerkhof wordt gedurende de 2e week van april de ruiming van het algemene grafvak rechts 4 uitgevoerd. Zoals u wel zult begrijpen is de Mariakapel gedurende deze week gesloten.
Zalig Pasen.
Commissie van beheer, Jan Koeckhoven