Terugkomviering met ‘oud’-geloofsleerlingen

GeloofMisschien niet bij iedereen bekend, maar onze parochie H. Thomas organiseert al jarenlang een cursus voor volwassenen voor hen die willen toetreden tot de Katholieke kerk en zich oriënteren op ons geloof. In de afgelopen jaren hebben we ca. 35 volwassenen begeleid, die aan het eind van het seizoen (meestal Pinksteren) gevormd werden en, voor hen die nog niet gedoopt waren, ook het Doopsel toegediend kregen. Van de 35 waren een kleine 20 ‘nieuwe Katholieken’ aanwezig voor de terugkomviering op 2 februari jl. in de Bonifaciuskerk.

Een aantal waren niet te bereiken vanwege andere telefoonnummers of mailadressen. Sommigen bleken te zijn verhuisd of hadden wat te vieren of waren met vakantie. Toch vonden we het als werkgroep een mooie opkomst! Bewust hadden we de datum van 2 februari gekozen, het feest van Maria Lichtmis. Met een zeer toepasselijke overweging door pastor Ruud Visser en een mooi moment toen deze groep naar de Mariakapel liep om een kaarsje op te steken gingen we na de viering nog even door in het parochiecentrum om met elkaar in gesprek te gaan. We kregen openhartige gesprekken en op de vraag hoe ze terugkeken op hun beslissing om katholiek te worden antwoordde iedereen zeer positief! Een van hen zei zelfs dat dit de beste beslissing was in zijn afgelopen decennia!! In een tijd waar de Kerk nog al eens negatief in het nieuws komt, is dat toch wel een opsteker! Met een mooi gevoel sloten we de terugkomviering op die zaterdagavond 2 februari af om ca. 21.30 uur.

Namens de begeleidingsgroep, Marien Verhulst