Onderweg met de eerste communicanten

Eerste Heilige CommunieWanneer ik dit schrijf (begin maart) zijn de eerste communicanten van de parochie bijna halverwege hun eerste communieproject. Dit jaar doen er 41 kinderen mee, verdeeld over de vier kernen van de parochie. We werken met het project ‘blijf dit doen’ van het bisdom Rotterdam. Dit project bestaat uit acht bijeenkomsten voor de kinderen, twee ouderbijeenkomsten en een ouder-kind bijeenkomst.

Daarnaast zijn er nog een aantal bijeenkomsten waarbij onder andere ‘de Goede Week’ wordt benadrukt. De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen en ouders ‘gevoelig’ te maken voor ons geloof. De gesprekken tijdens de ouderbijeenkomsten zijn heel plezierig geweest. De ouders hebben elkaar verteld waarom zij deelname aan de eerste communie belangrijk vinden of wat zij hun kind(eren) hopen mee te geven in het leven.
De kinderen hebben nu drie bijeenkomsten gehad. We hebben gesproken over wat de naam van God betekent: ‘Ik zal er zijn’ en wat dit kan betekenen in ons leven. Ook zijn we ‘door de woestijn gegaan’ en hebben we erover gesproken dat je tegen God alles kunt zeggen wat je bezighoudt. Daarnaast bidden we met elkaar en krijgen de kinderen elke keer een opdracht mee naar huis.
Veel vragen van de kinderen gaan over de vraag of de Bijbelverhalen echt gebeurd zijn. Een vraag die ook veel volwassenen kunnen hebben. We leven in een tijd waarin het lijkt of grote verhalen niet meer bestaan. Als iets echt gebeurd is, dan is het goed en de moeite waard. Is dat niet zeker, dan hoef je er ook niets mee, zo lijkt het. Het is een mooie taak om kinderen ontvankelijk te maken dat antwoorden op grote levensvragen soms niet (alleen) met het verstand gevonden kunnen worden.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker