Vormselproject van start!

VormselprojectBegin januari is het Vormselproject met 21 tieners van start gegaan in de parochie. In negentien bijeenkomsten ondersteunen we de tieners om hun (eigen) geloof te ontdekken. Dit is ook voor de werkgroep een leuke en uitdagende tijd.
Inmiddels hebben we 5 bijeenkomsten gehad. Met de tieners hebben we gesproken over keuzes maken en dat de heilige Geest hen daarbij kan helpen. We hebben gesproken over de vele namen van God en de bedoeling van bidden.

Ook hebben de tieners nagedacht over hun ‘missie’ in het leven en de missie van Jezus Christus. De ouders hebben elkaar vertelt waarom zij deelname belangrijk vinden en of er thuis ruimte is voor geloof. En we zijn het Vormselproject begonnen op de tennisbaan om plezier te maken en elkaar beter te leren kennen.
Zo zijn de tieners heel actief. We gaan nog een e-mail schrijven met al onze vragen en opmerkingen aan God. De geloofsbelijdenis wordt nog besproken. We maken kennis met de Blauwe Zusters en met de Ark gemeenschap in Gouda, we ontmoeten tieners uit andere parochies tijdens de Vuurdoop. Uiteindelijk hopen we dat de tieners in hun hart opslaan dat geloven een groeiproces is je hele leven en daardoor niet statisch of saai kan zijn.
We zijn benieuwd waar deze leuke groep tieners straks in juni staat.

Namens de werkgroep, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker