Lintjesregen

LintjesregenTijdens de lintjesregen kreeg ook een aantal parochianen een koninklijke onderscheiden mede voor hun inzet binnen de parochie.
Allen zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

*Mevrouw J.C. Moerings (88 jaar) uit Alphen aan den Rijn zet zich sinds 1977 in voor de samenleving. Vanaf dat moment is zij vrijwilliger in het kerken- en bejaardenwerk van parochie H. Thomas (daarvoor parochie De Heilige Geest). Zo was zij actief in de werkgroep Open Dag van de parochie, bij het wekelijks opzetten van de lectuurtafel bij de parochievieringen. In 1981 werd zij lid van de Commissie Pastoraal Bezoek. Dit deed zij tot 1997. Vanaf 1981 begeleidt mevrouw Moerings bewoners van het verpleeghuis Oudshoorn die dementie hebben op zaterdagochtend naar de kerkdienst.

*Mevrouw A. de Jong-Demoet (72 jaar) uit Alphen aan den Rijn is sinds 1 januari 1986 vrijwilliger in verpleeghuis Oudshoorn, onderdeel van de Alrijne Zorggroep. Decoranda is actief bij de geestelijke verzorging. Haar taken zijn op zaterdagochtend het ophalen en terugbrengen van bewoners voor de kerkdiensten, de communievieringen en de katholieke zintuiglijke vieringen. Ook begeleidt ze de bewoners tijdens deze vieringen.

*De heer N.A. Hoogeveen (74 jaar) uit Zwammerdam is meer dan 50 jaar actief bij diverse clubs en verenigingen in Zwammerdam. Ook al vele jaren coach bij de wielervereniging Avanti. Bij de parochie H. Thomas is hij behulpzaam bij het onderhoud van de begraafplaatsen.

*De heer P. Hoeksel (71 jaar) uit Alphen aan den Rijn is sinds 1967 werkzaam als vrijwilliger bij de parochie Heilige Thomas, voorheen parochie Bonifacius. Inmiddels bekleedt hij ruim 50 jaar de functie van lector in de kerk. Na zijn pensionering in 2010 heeft hij zich ook nadrukkelijk op de taak van vicevoorzitter gericht. Hij vervulde deze functie sinds 1 januari 2011 tot 31 december 2018. De laatste jaren houdt de heer Hoeksel zich intensief bezig met het uitzoeken, organiseren en integreren van het kerkelijk archief met het streekarchief. Van 2010-2018 is de heer Hoeksel voorzitter van de Stichting Katholieke Bond voor Ouderen in Alphen aan den Rijn en van 2016-2018 voorzitter van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) Alphen aan den Rijn. Van 1986 tot 1999 was hij (mede)auteur van meerdere publicaties over de Joodse Gemeenschap in Alphen aan den Rijn en publicaties voor de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. En redactielid van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.