Vormselviering!

Vormselviering16 juni om 10.30 uur in de Bernarduskerk

De afgelopen maanden hebben 21 tieners uit onze parochie zich voorbereid op het sacrament van het Vormsel. Op zondag 16 juni is om 10.30 uur de Vormselviering in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk 106). Het koor Cantu uit Hazerswoude-Dorp zal zingen en de tieners zullen het sacrament ontvangen van vicaris A.J. van Deelen. Jij/u bent van harte welkom bij deze bijzondere viering!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker