Week voor de Nederlandse Missionarissen (= WNM)

weekGedrevenheid tekent de missionarissen en de missionair werkers die zich inzetten voor de meest armen en kwetsbaren in de samenleving. Daarom wordt er dit jaar in het weekend van Pinksteren, 8 en 9 juni gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen. Dit jaar zal het in het teken staan van “Geloven in de ander. Een wereldwijde missie.” Zuster Willy van Mer, missionaris in Kameroen en Jet Nauta, missionair werker in Mexico staan dit jaar centraal. Het thema van de WNM sluit geweldig mooi aan bij ons jaarthema. Ik hoop dat de verhalen van deze twee vrouwen u kunnen laten inzien hoe belangrijk het is om naast het opbouwwerk van onze eigen parochie ook naar andere plekken te kijken waar het evangelie handen en voeten krijgt. De Pinkstercollecte begin juni is dan ook warm aanbevolen. Meer informatie vindt u in de flyers achter in de kerk en op de website https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

Pastoraal werker Lâm