Lezenaar (zuil) met informatie

LezenaarParochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI komt voort uit de vroegere “armenzorg”. Onze ouders en voorouders hebben daarvoor geld, goederen en bezittingen in een fonds gestort, dat beheerd wordt door een aantal deskundige en door het bisdom aangestelde parochianen. Jaarlijks komen nog gelden binnen via legaten en collectes. De PCI probeert de door onze voorouders gespaarde gelden te beheren en van de opbrengst daarvan kan zij de aanvragen, na intern overleg, al dan niet honoreren.
In de kerk van de HH. Engelbewaarders is kortgeleden een informatiezuil door de PCI geplaatst die vanaf het diaconaal weekend van 22/23 juni mogelijk zal gaan rouleren binnen onze parochiekernen.

Deze zuil maakt het mogelijk om u informatie te verstrekken over het werk van de PCI en hoe u het werk van de PCI kunt ondersteunen. Op de PCI-zuil treft u folders aan met informatie over hoe de PCI werkt. Deze zuil bevat ook een afgesloten box waarin u hulpvragen kunt deponeren om bepaalde noden kenbaar te maken bij de PCI. Er zal te allen tijde zeer discreet worden omgegaan met de gegevens die op deze wijze tot ons komen. De box zal zo vaak als mogelijk door een van de PCI leden worden geleegd (minstens 1 x per week). Als blijkt dat er op deze manier noden aan het licht gebracht worden die wij anders niet zouden bemerken dan heeft deze zuil haar nut al bewezen en zullen wij overwegen om in alle kernen definitief een zuil te plaatsen in plaatst van deze te laten rouleren.
U kunt ons voor hulpvragen ook bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Denkt u dat de PCI iets kan betekenen voor u of voor een ander? We horen dat graag.
U kunt natuurlijk ook altijd dit werk (financieel) ondersteunen: NL74 RABO 0391 6038 25, t.n.v. PCI heilige Thomas Alphen aan den Rijn.
In het weekend van 22/23 juni zal in onze parochie het diaconaal weekend gehouden worden met de collecte voor de PCI.

PCI Parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn