PCI: Diaconaal weekend 22/23 juni

PCIIn dit weekend willen we een aspect van het aandachtsveld van de P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling) onder uw aandacht brengen. Echter weten we nog niet welke instelling of doelgroep we dit jaar willen steunen met de collecte. Het is namelijk in samenwerking met de diaconie-werkgroepen van onze parochie. Dat geeft meteen aan dat dit altijd van belang is voor de P.C.I. Aandacht hebben voor de zorg voor anderen en proberen te zien wat de ander nodig heeft en dit in samenwerking met o.a. de gemeentelijke overheid.

Als P.C.I. staan we dan ook niet alleen en dat kunnen we ook niet. We hebben uw hulp hard nodig. Als u mensen kent die op welke wijze ook hulp van de P.C.I. nodig hebben, meldt u ons dit. Om u daarbij te helpen hebben we met dank aan het D.C.I. (Diocesane Caritas Instelling) een zuil achterin de kerk waarin u (anoniem) ons kan attenderen waar de P.C.I. een medemens nabij kan zijn. Op de zuil zal ook informatie staan over het werk van de P.C.I. Let u op de overige nieuwsberichtgevingen waarin we het doel van de collecte zullen bekendmaken. In ieder geval, ook deze collecte van harte bij u aanbevolen. Alvast onze hartelijke dank voor uw gaven, hoe groot of klein ze ook moge zijn.

Namens de P.C.I. Pastoraal werker Lâm