Sacramentsweekend

SacramentsweekendOp 22 en 23 juni wordt in de kerk sacramentsweekend gevierd. In de vieringen van de Heilige Thomasparochie wordt dan collecte gehouden voor Diaconie en Parochiële Caritas Instelling (PCI). PCI staat voor de armenzorg.
Het doel van de collecte van het sacramentsweekend is De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn.
De Stichting GeldZorg begeleidt via opgeleide vrijwilligers (maatjes) mensen die hun financiële administratie niet op orde hebben en om welke reden dan ook in de financiële problemen zitten.

De Stichting GeldZorg kijkt niet naar oorzaak of schuld, maar naar de mensen in nood. De maatjes van De Stichting GeldZorg begeleiden de hulpvragers met het op orde krijgen van hun financiën en hun financiële administratie. De Stichting GeldZorg werkt hierbij vaak nauw samen met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn, maar over het algemeen kan een maatje van De Stichting GeldZorg vooral meer tijd en aandacht besteden aan de hulpvrager dan de gemeente kan doen. Ook werkt de Stichting GeldZorg samen met andere instanties die zich richten op mensen met financiële problemen, zoals De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.
Indien u uw bijdrage niet via de collecte maar door direct storten wilt doen, dan kunt u dat doen op rekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas, Alphen aan de Rijn.
De PCI en diaconie bevelen dit doel van harte aan voor de collecte, waarvoor onze hartelijke dank.
Namens diaconie en PCI, Ton Opstal (voorzitter PCI)