Vanuit de kern

vanuit de kernDeze keer wil ik starten met aandacht voor onze mooie parochietuin, die door het trouwe tuinteam in perfecte staat wordt gehouden. Neem gerust eens even tijd om een wandelingetje over de paden te maken.
Onze parochiekerndag op 7 juli 2019 - Dank voor je Verbondenheid - zal na de Eucharistieviering in die prachtige tuin voortgezet worden. Het is een mooie gelegenheid om je te laten verrassen door de dagcommissie.

De herinrichting van de Dorpsstraat voor ons kerkgebouw is weer naar later in het jaar gepland, maar onze gebouwenspecialist Cor den Hollander heeft al de nodige besprekingen daarover gevoerd; een belangrijk punt daarin is de zorg over constante watervoorziening van de kerkfundamenten vanuit de sloot naast de Wilhelmina van Pruisenlaan tegenover de kerk.
Het herstel van de gewelven boven de gebrandschilderde ramen is gestart, de steigers in de kerk zijn daar het bewijs van. De bedoeling is deze restauratie voor de bouwvakvakantie af te ronden.
Los hiervan wordt de zuidkant van het kerkgebouw aangepakt met een schilder onderhoudsbeurt van het houtwerk.

Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven