Tussen de Broekweg en de H.S.L. ligt de Bent

BroekwegTussen de boerderij en het vee van Marc de Jong hebben de parochiekernen van Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk op Hemelvaartsdag een “Weilandviering” gehouden op het boerenerf van Bent 5.
Twintig vrijwilligers keken om 7.30 uur naar de lucht, waaruit de regendruppels gestaag neerdaalden. Onder de bezielende leiding van Adrie Kerkvliet en Tom van Dijk werden in snel tempo 2 grote tenten opgezet en 250 stoelen en banken neergezet. Er werden 500 kopjes koffie gezet in de “hooibarg” door Lydia Borst en Conny van Dijk. Er kwam een geluidsinstallatie, een orgel, altaar, tabernakel, kandelaars, brood en wijn en boekjes voor de viering. Om 9.00 uur werd de Thomasvlag gehesen door Marc, de wolken braken open en binnen een half uur liep “de kerk” vol.

Een mooie samenwerking van de beide parochiekernen van Dorp en Rijndijk zorgde voor een goede stemming. Blij verrast dat ondanks het onbestendige weer, toch 230 parochianen, velen op de fiets, de tocht naar de Bent hadden gemaakt.
De beide pastores hadden speciaal een mooie viering gemaakt voor deze dag en ook het St. Ceciliakoor zette haar beste beentje voor op bekend terrein. Iedereen was onder de indruk van het geheel in de open lucht. Pastoor Visser sprak mooie woorden van dank aan boer en boerin, Marc en Nicoline, en liet dit vergezeld gaan van een mooi boeket bloemen.
Om twee uur was alles door onze vrijwilligers weer opgeruimd, waarvoor dank aan allen, en kwamen de koeien gewoon weer naar de melkrobot alsof er niets gebeurd was.

Namens de pastoraatgroepen Dorp en Rijndijk, Jan Rietveld.