Vrede verbindt over grenzen heen

VREDESWEEK 15- 22 september 2019
'VREDE VERBINDT OVER GRENZEN HEEN'.
PAX 2019We leven in een wereld waar haat en nijd, afgunst en afwijzen aan de orde van de dag zijn. Waar muren opgetrokken worden en grenzen gesloten om vooral geen 'overlast' te ondervinden van hen die vluchtend op zoek zijn naar een vredelievende omgeving, naar uitgestoken handen.
Mensen die aangewezen zijn op tentenkampen onder de moordende zon of omkomen door geweld en uitputting.
We horen, we zien en we trekken ons terug in onze veilige cocon en duwen de deur van ons hart dicht. Zo creëren we onze eigen kleine wereld waardoor we vervreemden van de ander. Als we omgekeerd werken en over onze eigen grenzen heenstappen, verrijken we ons bestaan door oprecht te luisteren en met elkaar de dialoog aan te gaan. Dan creëren we een samenleving waar de grenzen opengaan en vrede gestimuleerd wordt. Dat gaat niet zonder slag of stoot; dat is hard werken maar zal verbindingen leggen: die vrede verbindt over grenzen heen. Laten we dat uitdragen, vanuit jezelf naar de ander. Begin op kleine schaal, bijvoorbeeld op de zondag in de Vredesweek, 22 september, in de oecumenische viering in de benedenzaal van De Bron om 10 uur.
Vrede verbindt over grenzen heen! Durft U?
Anneniek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec. coördinatoren
N.B.: De jaarlijks terugkerende Vredesweek is een initiatief van Pax. Pax werkt, samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in ons land, aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Kijk eens op: www.paxvoorvrede.nl