Kort verslag lezing Leo Fijen


kerkWe moeten niet negatief zijn over de toekomst van de kerk. Ons niet laten leiden door negatieve cijfers die dagelijks op ons af komen. We moeten anders gaan kijken. Kerk heeft een zekere toekomst zolang er nog mensen zijn als pater Frans van de Lugt.
10 punten die van belang zijn voor de toekomst van de kerk.

1. Mensen willen het gevoel hebben dat ze thuis komen als ze in de kerk komen. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze nergens bij horen. Alles is zo vluchtig tegenwoordig.
2. Komen we als kerk tegemoet aan de verlangens van de tegenwoordige mens. Daar waar we iets moois beleven voelen we ons thuis. Kerk moet geen supermarkt worden waar we kunnen halen wat we denken nodig te hebben. We moeten ons realiseren dat we allemaal geliefde kinderen van God zijn zoals Henry Nouwen schreef. We willen allemaal een kwalitatief leven.
3. Goed luisteren naar elkaar is van essentieel belang.
4. Na 1, 2 en 3. Doen we dan ook echt onze deuren open voor bijvoorbeeld niet kerkelijken met belangstelling. We moeten zorgen dat we present zijn op heel veel momenten. In Dinxperlo bijvoorbeeld gaan in de lijdenstijd de deuren van de kerk iedere dag open. Voor zomaar een gesprekje met een kopje koffie of thee.
5. We moeten aanwezig zijn op de scharnierpunten van het leven. Het meest missionaire punt is om aanwezig te zijn bij het sterven. Eigen dood is vaak groot taboe. Mensen van deze tijd staan vaak met lege handen bij het sterven van een naaste. Laten wij er als kerk dan wel zijn.
6. Wat ook belangrijk is dat we God bij zijn naam noemen. Daar buiten kunnen we veel vertellen en proberen uit te leggen maar we moeten laten zien waar we voor staan in ons geloof. Laten zien wat God in ons doet. Er is alleen toekomst voor de kerk als we Gods naam groot maken.
7. Investeren in evenementen zoals bij Kerst, Pasen en Pinksteren. De moderne mens leeft van evenement naar evenement. Kliederkerk is daar ook een voorbeeld van. Zo kan je publiek bereiken dat normaal nooit in de kerk komt.
8. Heeft de kerk, buiten de officiële leiders zoals predikant en kerkenraad, voldoende informele leiders. Mensen die voelsprieten hebben in de samenleving en in staat zijn actie te nemen en waar wenselijk iets op te zetten.
9. Minder krampachtig doen over jongeren. Jongeren hebben een ander ritme dan de gevestigde orde. Geef jongeren de ruimte maar geef ze vooral een taak. Niet helpen met collecteren op zondag maar echte taken. Betrek ze bij kerkelijke acties, organiseren van evenementen enz.
10. Als laatste misschien wel het aller belangrijkste: Persoonlijke relaties. Goede onderlinge communicatie. Niet alleen kijken naar elkaar maar elkaar ook zien.
Geldt dit nu allemaal alleen voor grote kerkelijke gemeenschappen? Zeker niet. Kleine kerkelijke groepen kunnen ook van betekenis zijn. Als men elkaar maar blijft ontmoeten. Zorg altijd dat er een plaats is waar men elkaar kan ontmoeten. Een plaats waar je het gevoel hebt thuis te zijn. Veel Rooms Katholieke Parochies hebben moeten besluiten om kerken en de bijbehorende pastorie te verkopen of te slopen omdat er te weinig belangstellenden meer waren. Dit bleek achteraf een grote fout. De weinig belangstellenden hadden nu helemaal niets meer om samen te komen. Had bijvoorbeeld de pastorie behouden. Zodat de weinige belangstellenden toch nog een plaats hadden waar ze zich thuis voelden en bij elkaar konden komen.
Een van de aanwezigen vroeg: Er zijn veel gesprekken tussen kerken onderling en in plaats dat er afscheidingen zijn zie je nu dat kerken weer samen gaan. Zijn over een paar jaar alle kerken weer onder één dak? Antwoord: De grenzen vervagen wel. De scherpe tegenstellingen zijn sterk verminderd. Maar er zijn toch wel veel verschillen. Vooral in de beleving. De leden van de PKN zijn veel opener. Katholieken hebben meer het groepsgevoel terwijl Protestanten veel meer individueel hun weg zoeken naar God. Daarom kom je tegenwoordig ook veel meer protestanten tegen in een klooster dan katholieken.
Ter afsluiting: Leer wachten. Leer door vroeger op te staan stil te zijn. Begin niet direct met een uur. Begin met tien minuten en bouw dit op tot een tijd die bij jou past. Wees stil. Dit geeft zoveel rust. Je hoort dan het kloppen van je hart voor God. Gun je zelf die rust en je hebt er de hele dag baat bij.Leef in het heden, blijf niet hangen in het verleden.
Soms voelen we ons eenzaam in deze wereld. Maar dat zijn we niet. Niet eenzaam maar samen één. Samen met God zijn we één met allen.

Jan Wullink
Bestuurslid Raad van Kerken, Alphen a.d.Rijn