Bijzondere missiezondag 19 en 20 oktober

MissioPaus Franciscus riep de wereldkerk op een "buitengewone missiemaand" te organiseren in oktober 2019. Hij wil zo meer bewustwording wekken voor de missionaire zending van onze Kerk én van ons allemaal. Missie is geen taak op zich, het is het hart van onze Kerk. Dit jaar hebben we oog en hart voor 3 projecten in Noord-Oost India. We ondersteunen de Touring Sisters. Deze zusters behoren tot de Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Zij verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van de dorpen, die horen bij het bisdom Itanagar. Het tweede project ligt in de deelstaat Assam die bekend is vanwege de thee.

Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en worden ze uitgebuit. Door de grote armoede zijn ze gemakkelijk slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel. Tot slot de mensen die werken in de mijnen en hun gezinnen. Uw (financiele) steun is essientieel voor hun verdere toekomst. Van harte is de collecte in genoemd weekend bij u aanbevolen.

Pastoraal werker Lâm