Oecumenische viering in de Vredesweek

vieringZondag 22 september om 10.00 uur (!) zal in de Bernarduskerk weer de jaarlijkse oecumenische vredesviering plaatsvinden. Het thema is dit jaar “over grenzen”. Het (Koudekerkse) koor ‘Rainbow Colors’ zingt in de dienst een aantal liederen over vrede. Voorgangers zijn pastor Lâm Thê Nguyên en dominee Willem Biesheuvel. We staan in de dienst o.a. stil bij het verhaal van Jakob die in een stille nacht ervaart hoe hij boven zijn eigen grenzen wordt uitgetild (Genesis 28:10-17). De weg naar de vrede begint altijd met mensen die over hun grenzen heen durven stappen…

Collecte tijdens de oecumenische viering
Tijdens de oecumenische vieringen gaat de collecteschaal tweemaal rond. Een collecte is voor het werk van de Raad van Kerken en de tweede collecte is voor een door de Raad van Kerken uitgezocht diaconaal doel. In januari tijdens de viering was de tweede collecte voor “Bartiméus” het instituut voor blinden en slechtzienden in Zeist. Tijdens de Aswoensdagviering was er een inzameling voor de het vastenactieproject van de parochie. Tijdens de oecumenische viering in de Vredesweek is de tweede collecte voor PAX. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Zij werken samen met mensen in conflictgebieden, zoeken politici op en slaan de handen ineen met betrokken burgers. Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan onder de naam IKV Pax Christi. Vanaf 29 januari 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX.
Met uw bijdrage in de collecte tijdens de viering op 22 september steunt u deze organisatie.
Dank u wel voor wat u geeft.

De Raad van kerken Hazerswoude/Koudekerk