Parochiekerndag

ParochiekerndagOp zondag 30 juni vond de jaarlijkse parochiekerndag van de parochiekern H. Michael en H. Bernardus plaats. Het was weer, zoals Diana Baak al in de Groene Hart Koerier schreef, een bloemrijk en vrolijk gebeuren dat begon met een gezamenlijk ontbijt met ochtendgymnastiek, geleid door Karin de Boer, in de pastorietuin.
De parochiekerndag was een echte familiedag, waar jong en oud bij elkaar kwamen. Speciale gasten waren de jongens en meisjes die dit jaar hun eerste H. Communie hebben gedaan en H. Vormsel hebben ontvangen, met hun familie. De viering stond in het teken van jaarthema “Meer dan verbindend.” Op deze dag worden ook vrijwilligers in het zonnetje gezet die een bijzondere betekenis hebben voor de parochie.

Zij ontvangen hiervoor de speciale parochieonderscheiding. Voor beide gehuldigden geldt dat de onderscheiding geen eindpunt voor hun inzet betekent, maar een dank-je-wel voor hun inzet en betrokkenheid. Hopelijk is daarmee ook een aanmoediging om actief te blijven in de parochie
Wil van Veen
Wil is ruim 25 jaar geleden bij het parochiekoor gekomen en later ook bij het Bernarduskoor. Van het parochiekoor is Wil zelfs een aantal jaren voorzitter geweest. Toen hij dit allemaal niet meer met zijn werk kon combineren is hij wel blijven zingen bij het Bernarduskoor. Maar als er bij het parochiekoor versterking nodig is, zoals bijvoorbeeld in de Goede Week, dan is Wil altijd bereid om mee te zingen. Toen de dochters van Wil en zijn vrouw Anja jonger waren bracht Wil ook regelmatig de misdienaars mee. Hulde voor zijn inzet en betrokkenheid.
Trudy Tijssen-van der Werf
Trudy heeft zich al vanaf het moment dat haar kinderen naar school gingen ingezet voor gezinsvieringen of zoals we ze noemen ‘familievieringen’. Trudy onderhield ook goede contacten voor de parochie met de school. Regelmatig was zij betrokken bij de viering van de eerste H. Communie. Ook al heeft onze kern geen kinderkoor meer, door de goede contacten met de Tweeklank regelde Trudy tijdens een school- of familieviering bijvoorbeeld dat er toch een groep kinderen bij was die een koor vormden. Zo ging het ook met de muzikale begeleiding. Trudy wist altijd weer iemand op te zoeken. Zij zorgde eveneens voor goede contacten met de gezinsviering van de Engelbewaarders parochie. Trudy schakelde wanneer dat nodig was haar hele gezin in: om boekjes uit te delen, Maria te zijn in het kerstspel, of om mee te doen in de voorbede. Daarom ook dank aan Ruth, Boaz, Marie en Roos.
Maar ook heel veel dank aan iedereen die meehielp bij alles wat er voor en op deze dag gedaan moest worden.

De pastoraatgroep