Vanuit de kern

vanuit de kernHet is vakantietijd. Vergaderingen zijn er even niet. De taken die toch doorgaan, worden door minder mensen vervuld, die dan weer een stapje harder lopen. Denk maar aan de pastoor, die zijn collega’s vakantie ziet houden. Maar ook op het secretariaat, misdienaars en acolieten, de tuinploeg, het schoonhouden van de kerk. Koren die wat vaker zingen, maar met een uitgedunde bezetting. Het hoort er allemaal bij.

Veel parochianen gaan ook op vakantie, of zijn alweer terug. Eén van de activiteiten die vaak gedaan wordt tijdens de vakantie is het bezoeken van een kerk in de plaats die op dat moment bezocht wordt. Even naar binnen lopen om een kaarsje aan te steken voor een dierbare, een moment van bezinning te beleven of gewoon even naar binnen om te zien hoe de kerk eruitziet. Iedere kerk heeft zoveel herkenbare elementen en tegelijkertijd zijn ze allemaal weer anders. Terug van vakantie hoor je toch van veel dorpsgenoten dat onze eigen Engelbewaarderskerk zo’n mooie kerk is. Mooi licht en fris van kleur, niet te groot, fijn om te zitten, uitstekend geluid, om trots op te zijn. En dat zijn we.
Afgelopen maanden zijn de gewelven aan de binnenkant onder handen genomen en is ook de hal bij de invalideningang opgeknapt. Het ziet er weer prima uit. De steigers zijn al weer een poosje weg en de volledige kerk is weer te gebruiken. Toen er aan beide kanten een aantal rijen stoelen weggehaald was voor de steigers, zaten we wat dichter op elkaar en leek de kerk direct wat voller. Het had ook mooie kanten. Nu de steigers weer weg zijn en de vakantieperiode bezig is, zitten de kerkgangers weer meer uit elkaar. Misschien kunnen we met z’n allen een paar rijen naar voren gaan zitten, want voorin is de kerk ook prachtig.
Graag ontmoeten we veel dorpsgenoten op de Startzondag, welke gehouden wordt op 29 september in de Bonifaciuskerk. Een mooie traditie om dit als parochie gezamenlijk te vieren.
Het is al vaker gevraagd, maar ook deze keer extra aandacht voor jeugdkoor “De Toekomst”. De bezetting van dit koor is echt minimaal en dat is zo jammer. Gezinsvieringen met bijbehorende moderne, leuke liedjes zijn onmisbaar in een vitale geloofsgemeenschap. Ook dirigent John Spruijt zal er wel een stukje aan wagen, maar vanaf deze plaats vraag ik aan de ouders om aan hun kinderen te vragen en te stimuleren om een keer naar een repetitie te komen. Zingen is heel leuk en het brengt saamhorigheid en verbondenheid in onze geloofsgemeenschap. Het is voor het koor te hopen dat er kinderen bijkomen, want dan wordt het zingen nog leuker.
Op 10 september houden parochiebestuur, pastoraal team, pastoraatgroep en commissie van beheer een brainstormavond over hoe onze kerk er in 2030 uit zal zien. Met in het achterhoofd de uitspraak van Mgr. Van den Hende: “Het is niet de vraag hoe we ophouden, maar hoe we verder gaan. Als we die vraag stellen, is de wortel van vitaliteit gevonden”.
Zoals het er nu uitziet, wordt de bovenwoning binnenkort weer bewoond.
Als u nog weg gaat wensen we u een mooie vakantietijd en dierbare herinneringen voor degenen die terug zijn. We hopen velen van u weer te ontmoeten, op welke manier dan ook.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet