Dank-je-wel avond Bonifaciuskern

29 juni 2019

Dank je welAan het einde van het werkjaar 2018-2019 zijn alle vrijwilligers weer bedankt voor alle tijd en inzet tijdens een gezellige avond. Zonder vrijwilligers kan een parochiegemeenschap niet functioneren. Op zaterdagavond 29 juni was er eerst een eucharistieviering met als thema “Meer dan verbindend”. Wij dankten God dat wij met zijn allen bijeen mochten zijn en zijn dankbaar voor al het goede dat afgelopen jaar weer tot stand is gekomen.
Dit jaar ontvingen 3 parochianen uit handen van pastor Visser de parochieonderscheiding.

Mevrouw Van Gils werd bedankt voor haar inzet gedurende lange jaren als koorlid van het Caeciliakoor. Mevrouw Oudenes kreeg de parochieonderscheiding voor haar inzet als organist bij het rouw- en trouwkoor. Daarnaast heeft ze het laatste jaar tijdens de zondagse vieringen het Caeciliakoor begeleid. Mevrouw Van der Berg is in het zonnetje gezet vanwege haar inzet als lectrice, eerst in de Pius X en later in de Bonifacius.
Wij zijn hen als kerkgemeenschap dankbaar voor hun inzet.
Na de viering was er gelegenheid om buiten in de tent de avond gezellig voort te zetten.
Dit gebeurde eerst onder het genot van een kopje koffie met een gezellig versierde cupcake. Na de koffie was het tijd voor een drankje en stonden er mooi versierde salades klaar. Er werden lootjes uitgedeeld voor de verloting van de paaskaars. Anneke Miedema was dit jaar de gelukkige. Ook stonden er twee sjoelbakken, waarmee prijsjes waren te winnen.
Kortom, het was weer een gezellige avond met heerlijk weer, waardoor we tot laat in de avond buiten konden zitten.
Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers, die deze avond weer tot een succes hebben gemaakt. Omstreeks kwart voor elf kwam het feest ten einde. In krap een half uur was alles weer opgeruimd en zag het kerkplein er weer uit alsof er niets was gebeurd.

Namens de pastoraatgroep Bonifacius, Bea van Zeijl