Terugblik en vooruitblik gezinsvieringen

Bonifaciuskerk

TerugblikAfgelopen werkjaar heeft de werkgroep gezinsvieringen weer inspirerende gezinsvieringen in elkaar gezet. De vieringen worden steeds drukker bezocht. De leden van de werkgroep worden bedankt voor het organiseren ervan.
Aankomend werkjaar zijn de gezinsvieringen op:
13 oktober om 11.00 uur, 24 december om 18.30 uur, 16 februari, paaszondag 12 april en 21 juni, steeds om 11.00 uur.
Hopelijk zullen deze vieringen weer net zo inspirerend zijn en even druk bezocht worden als het afgelopen jaar!

Jolanda Hogervorst