Heb jij de Geest ontvangen?

Vormsel in de Thomasparochie 2019

Vormsel BernardusDit jaar is voor het eerst het gehele voorbereidingsproject op het Vormsel parochiebreed georganiseerd. En dat smaakt naar meer! In de Rijnzaal bij de Bernarduskerk kwamen we bij elkaar en hebben de 20 vormelingen en de werkgroep gesproken over de heilige Geest’. Want wat is nu de heilige Geest? Het valt echt niet mee om dat zomaar even te omschrijven of op papier te zetten. Het lijkt soms zo ongrijpbaar, maar we hebben gemerkt dat als je er samen over praat, je wel verder komt. De heilige Geest is tijdens het project omschreven als een helper of een vuur dat je in beweging zet. In een open sfeer hebben we met elkaar daarover kunnen spreken en ervoor kunnen bidden.

Ook zijn de vormelingen naar de Blauwe Zusters in Den Haag geweest en naar de Arkgemeenschap in Gouda om zo mensen te ontmoeten die leven vanuit hun idealen. Daarnaast hebben we getennist en allerlei creatieve spellen gedaan. En we zijn naar de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam geweest (de kerk van de bisschop) om de vormelingen van ons bisdom te ontmoeten en verdieping en plezier te vinden. Zo waren de vormelingen tenslotte goed voorbereid en klaar om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. En de Vormselviering, die we mochten beleven in een stampvolle Bernarduskerk was ook meer dan hartverwarmend. Veel dank aan vicaris A.J. van Deelen voor zijn komst, de Vormselwerkgroep en enkele betrokken vrijwilligers van de kern Michael en Bernardus, die dit feest mogelijk gemaakt hebben.


De vormelingen van 2019 (in alphabetische volgorde): Joris Droogh, Rowan Groen, Martijn Hogenboom, Diesel Lagrand, Bastiaan de Jong, Lizette de Jong, Mandy de Jong, Damian Kubacki, Enzo Kuiper, Diesel Lagrand, Floortje de Leeuw, Tom van der Meer, Joris van der Niet, Matthias Pos, Sanne Werkman, Kamil Noczyn, Sanne Werkman, Jasper Plompen, Julian Plompen, Iris Schouten.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker