Week van Gebed 19 t/m 26 januari 2020

Week van Gebed 2019BUITENGEWOON
Stel je eens voor dat het schip waarop je zit schipbreuk lijdt en je spoelt aan op een vreemde kust waar de bewoners je omringen met buitengewone zorg.... Hoe bijzonder is dat?
Paulus schreef daarover over in Handelingen 28 toen zijn schip van Alexandrië naar Rome zou varen maar strandde op Malta, waar alle opvarenden een week lang konden verblijven.
De zorg was buitengewoon. Zo Paulus bracht het Evangelie naar het eiland.
Een buitengewoon gebeuren van eeuwen geleden dat nog jaarlijks gevierd wordt.

De kerken van Malta bereidden de komende Gebedsweek voor en gaven het thema ‘Buitengewoon’ mee.
Schipbreuk lijden, aanspoelen: dagelijks worden er vluchtelingen opgevist die na een meestal bizarre tocht naar een kamp worden gebracht.
Maar ook in het gewone dagelijkse leven kunnen we ‘schipbreuk’ lijden en verloren raken. Hoe buitengewoon zou het zijn om een troostende hand aangereikt te krijgen of om zelf die hand uit te steken: buitengewoon!
Een thema dus om bij stil te staan tijdens de gehele Gebedsweek, maar in het bijzonder op zondag 19 januari a.s. om 10 uur bij de gezamenlijke viering in de benedenzaal van De Bron.Overzicht samenkomsten
Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec.. coördinatoren