Gezamenlijke Ziekenzalving in Driehoorne

ziekenzalving afbeeldingenWas het vroeger een sacrament dat je toegediend mocht krijgen als het einde van het leven nabij kwam; nu mag je dit Sacrament ontvangen als je leven in kwaliteit achteruit gaat, als de jaren gaan tellen en als je je broos en kwetsbaar voelt. Het Sacrament van de zieken, of wel de Ziekenzalving, geeft Gods kracht om te kunnen dragen wat er is en/of wat er kan gaan komen. Je mag voorbereid zijn ..... !
Het sacrament mag meermaals ontvangen worden.
Jaarlijks wordt tweemaal de gelegenheid geboden om het Sacrament van de Zieken te ontvangen tijdens een viering. Op donderdag 30 januari a.s. kan dat in de kapel van Driehoorne, om 9.30 uur. De tweede keer vindt plaats op zondag 13 september in De Bron; daarover volgt te zijner tijd de berichtgeving.
Voor meer informatie neemt u contact op met uw parochie-centrum of met degene die, namens de parochie, bij u op bezoek komt.
Annemiek Plompen-Huibers