Website: online

websiteMede door de oproep in het vorige parochieblad hebben twee mensen zich opgegeven om mee te helpen de website te onderhouden. Heren: hartelijk dank! Zo kunnen we waarborgen dat we u als parochianen nog beter op de hoogte kunnen houden van nieuws en andere belangrijke mededelingen over onze parochie.
Voor de website hebben we vrijwilligers gevonden. Er zijn nog meer mensen nodig op andere terreinen…waar kunnen wij ú mee helpen, opdat met uw hulp de gemeenschap opgebouwd wordt. Laat u het ons weten?

Pastoraal werker Lâm